پرسی ڕۆژ – بابەت: بارودۆخی ئێران و کوردستان

67

میوانی بەرنامە : ڕۆستەم جەهانگیری ، بەرپرسی دەزگای چاوەدێریی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران