کۆچ

142

وتنی: بێهرووز لوتفی

تێکست: ڕەسووڵ سوڵتانیدا

بەشکردنی موزیک، میکس و ماستێرینگ: محەممەد مێهر

تار: موحەممەد رەزا عەزیزی

گیتار: شەروین شەهباز

فیلم، ئێدیت: هێرش لێوژەیی