بەرنامەی تایبەت – بابەت : پرشی ژینگەی ناوچەی شاماتی مەهاباد

265