بەرنامەی تایبەت – بابەت : پرسی دێموگرافی ناوچەی شاماتی مەهاباد

367