پرسی رۆژ – بابەت: یاسا نایاساییەکانی مەجلیسی ڕێژیم

162